Arrow ECS Internet > Aktiviteter > Demodays@arrow

Demodays@arrow


- Beslutningen er enklere
når man kan se hva man kjøper!
 
Vi er stolte av å kunne tilby deg Demodays, hvor vi tar utgangspunkt i aktuelle temaer og problemstillinger. Demodays har som formål å inspirere deg, og løse de utfordringer du opplever i hverdagen.

Sammen med våre produsenter vil vi invitere til spennende demoer, hvor våre kompetente løsningspesialister vil presentere demoer av våre ulike løsninger - også på tvers av produsenter. På denne måten kan du få sikkerhet for løsningenes funksjonalitet. Våre spesialister arbeider alle ut fra teknologiområder, og kan dermed levere en engasjert og kompetent presentasjon og sparring.


Demoen vil ta ca. 1½ time og gir en gjennomgang av de vesentligste funksjoner og muligheter i løsningen. Det illustreres teknisk hvordan produktet oppfyller den fremlagte kravspesifikasjonen og hvordan administrasjon og daglig bruk av løsningen gjennom produktets managementmuligheter, er med å lette til tider tunge administrative prosesser.
Etter avsluttet demo vil det være mulig å ta en prat med løsningsspesialistene og eventuelt snakke om f.eks hvordan man kommer videre.


Arrow ECS Demodays henvender seg til både IT-forhandlere og IT-profesjonelle, som har interesse i å se hvordan løsningene virker i praksis. Det er gratis å delta på Arrow ECS Demodays. NB! Begrenset antall plasser.


I 2015 vil alle våre Demodays@arrow også kjøres som webinar slik at vi også når deltakere utenfor Oslo.

Vi gleder oss til å se deg.


Med vennlig hilsen
Arrow ECS​​​​

Cathrine Rosén Olsen
Business Unit Manager
+47 928 21 284
Susanne Bjerke Gravir
Marketing Project Manager
+47 482 73 638