/ > Aktiviteter > Seminarer og webinarer

Oversikt over kommende aktiviteter

Aruba Networks
Bli med på HPE TECH LIFE Oslo 08.05.2019 - 08.05.2019
Commvault
CommVault GO 2019 USA 14.10.2019 - 16.10.2019
Hewlett Packard Enterprise
Bli med på HPE TECH LIFE Oslo 08.05.2019 - 08.05.2019
Lenovo
Lenovo Datacenter Community Norway 25.04.2019 - 26.04.2019
Lenovo and Partners - HPC & AI Seminar Norway 13.06.2019 - 13.06.2019
Splunk
Splunk 4 Rookies 25. april Oslo 25.04.2019 - 25.04.2019
Splunk Discovery Day - Oslo - 9. mai Oslo 09.05.2019 - 09.05.2019
Veeam
Veeam Partner Academy Norway 12.09.2019 - 12.09.2019
Veeam Partner Academy Norway 17.10.2019 - 17.10.2019
1Lenovo Datacenter Community20.03.201925.04.201926.04.2019https://ecs-no.arrow.com/produsenter/lenovo/aktiviteter/Sider/Lenovo-Datacenter-Community.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2Flenovo%2Faktiviteter%2FSider%2FLenovo%2DDatacenter%2DCommunity%2Easpx​For å oppnå konkurransefortrinn i neste generasjons datasenter vil det kreve enda bedre optimalisering og effektivitet. Lenovo kan hjelpe deg med dette. Vi utnytter en dyp og lang arv av innovasjon og teknologi.LenovoLenovoNorwayASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/lenovo/aktiviteter/SiderElisabeth SchiørnElisabeth Schiørn20.03.2019LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#abc19af9-44f8-49a3-82ba-b63f1ff7730b|Norway;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#53d46fdf-6dfc-4602-8247-14c045e9a4dd|Lenovo;#/_layouts/images/html16.png2Splunk 4 Rookies 25. april27.03.201925.04.201925.04.2019https://ecs-no.arrow.com/produsenter/Splunk/Aktiviteter/Sider/Splunk-4-Rookies-25-april.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FSplunk%2FAktiviteter%2FSider%2FSplunk%2D4%2DRookies%2D25%2Dapril%2EaspxSplunkSplunkOsloASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/Splunk/Aktiviteter/SiderSusanne Bjerke GravirSusanne Bjerke Gravir28.03.2019LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#90103b94-3034-4be1-8c9e-e93e61d45136|Splunk;#/_layouts/images/html16.png3Bli med på HPE TECH LIFE16.04.201908.05.201908.05.2019https://ecs-no.arrow.com/produsenter/HewlettPackardEnterprise/Aktiviteter/Sider/Bli-med-p-HPE-TECH-LIFE.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FHewlettPackardEnterprise%2FAktiviteter%2FSider%2FBli%2Dmed%2Dp%2DHPE%2DTECH%2DLIFE%2EaspxNetwork & SecurityHewlett Packard EnterpriseAruba NetworksHewlett Packard Enterprise;Aruba NetworksOsloASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/HewlettPackardEnterprise/Aktiviteter/SiderSusanne Bjerke GravirSusanne Bjerke Gravir16.04.2019LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#bc52f291-fa5d-4f22-9aba-287c1d1348e1|Hewlett Packard Enterprise;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#60e131d7-dc65-4977-83da-b4a0e8761165|Aruba Networks;#ArrowInternetBaseSubjectTags|Subject|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|Uikz22CoSU6Mtd6WzYDSvQ==|#39e323cf-c8d9-45d9-afef-ea8ce84bb117|Network & Security;#ArrowInternetBaseSubjectTags|Subject|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|Uikz22CoSU6Mtd6WzYDSvQ==|#388069f5-a4dd-461c-b2fe-12b402410a93|Storage;#/_layouts/images/html16.png4Splunk Discovery Day - Oslo - 9. mai16.04.201909.05.201909.05.2019https://ecs-no.arrow.com/produsenter/Splunk/Aktiviteter/Sider/Splunk-Discovery-Day-Oslo.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FSplunk%2FAktiviteter%2FSider%2FSplunk%2DDiscovery%2DDay%2DOslo%2EaspxSplunkSplunkOsloASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/Splunk/Aktiviteter/SiderSusanne Bjerke GravirSusanne Bjerke Gravir16.04.2019LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#90103b94-3034-4be1-8c9e-e93e61d45136|Splunk;#/_layouts/images/html16.png5Lenovo and Partners - HPC & AI Seminar05.03.201913.06.201913.06.2019https://ecs-no.arrow.com/produsenter/lenovo/aktiviteter/Sider/Lenovo-and-Partners---HPC--AI-Seminar.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2Flenovo%2Faktiviteter%2FSider%2FLenovo%2Dand%2DPartners%2D%2D%2DHPC%2D%2DAI%2DSeminar%2EaspxIt is time for an update – please join Lenovo and Partners for the 2019 HPC & AI roadshow.LenovoLenovoNorwayASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/lenovo/aktiviteter/SiderElisabeth SchiørnElisabeth Schiørn27.03.2019LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#abc19af9-44f8-49a3-82ba-b63f1ff7730b|Norway;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#53d46fdf-6dfc-4602-8247-14c045e9a4dd|Lenovo;#/_layouts/images/html16.png6Veeam Partner Academy08.02.201912.09.201912.09.2019https://ecs-no.arrow.com/produsenter/Veeam/Aktiviteter/Sider/Partner-Academy1.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FVeeam%2FAktiviteter%2FSider%2FPartner%2DAcademy1%2EaspxVeeam Partner AcademyVeeamVeeamNorwayASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/Veeam/Aktiviteter/SiderElisabeth SchiørnElisabeth Schiørn12.02.2019LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#abc19af9-44f8-49a3-82ba-b63f1ff7730b|Norway;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#a655e1f8-dd9a-4157-a0ca-89a2c954d161|Veeam;#/_layouts/images/html16.png7CommVault GO 201914.10.201916.10.2019https://ecs-no.arrow.com/produsenter/CommVault/Aktiviteter/Sider/CommvaultGO.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FCommVault%2FAktiviteter%2FSider%2FCommvaultGO%2EaspxCommVault GO 2019CommvaultCommvaultUSAASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/CommVault/Aktiviteter/SiderElisabeth SchiørnElisabeth Schiørn01.04.2019LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#311a233c-6152-4ea3-941d-d5ae95b765c4|USA;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#0a9a2a23-3b61-4c7e-a4fd-735b5d0ac570|Commvault;#/_layouts/images/html16.png8Veeam Partner Academy08.02.201917.10.201917.10.2019https://ecs-no.arrow.com/produsenter/Veeam/Aktiviteter/Sider/Partner-Academy2.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FVeeam%2FAktiviteter%2FSider%2FPartner%2DAcademy2%2EaspxVeeam Partner AcademyVeeamVeeamNorwayASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/Veeam/Aktiviteter/SiderElisabeth SchiørnElisabeth Schiørn08.02.2019LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#abc19af9-44f8-49a3-82ba-b63f1ff7730b|Norway;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#a655e1f8-dd9a-4157-a0ca-89a2c954d161|Veeam;#/_layouts/images/html16.png88