/ > Løsninger > Middleware

Middleware

Middleware

Med dagligdagse buzzwords som Big Data og digitalisering følger også et behov for å nyttiggjøre denne dataen best mulig i virksomheten, og her spiller middleware en svært viktig rolle ved å gjøre data mer verdifullt. Hvor storage bl.a. oppbevarer bigdata, er middleware det software, som binder systemer sammen f.eks. ved datakonsolidering, og derfor snakker man ofte om dette som limet mellom applikasjoner og operativsystemer. Middleware er et viktig software, som effektiviserer applikasjonslaget og gjør det agilt.
 
Middleware - det nødvendige limet i alle forretninger
Det enkle svaret på hvilke virksomheter, som har bruk for middleware, er:” alle”. Valget av og behovet for middleware er ikke avhengig av typen eller størrelsen på virksomheten, men derimot av kompleksiteten av IT-infrastrukturen.
De fleste virksomheter har bruk for et eller flere middlewareprodukter - det kunne f.eks. være i form av:

• Et Enterprise Resource Management (ERP) system, som integrerer ordrebehandling, lagerstyring og økonomisystem og derved står for den interne organisering av in- og outputs.
• Et Business Intelligence (BI) system, som skaper overblikk over nåværende virksomhetsdata til bruk ved avrapportering, analyser samt prognoser, og som gjennom dette kan fremskynde og forbedre beslutninger.
• Et Business Analytics (BA) system, som på bakgrunn av data og statistiske metoder fokuserer på å skape nye innsikter, forbedrer virksomhetens prestasjonsnivå samt viser nye muligheter på markedet. 
 
Automatisering og effektivisering av prosesser
Middleware er nøkkelen til en konsolideringsprosess uten menneskelige feil. Det rette valget samt den rette konfigurasjon av middleware sørger for å hente de riktige data, på de riktige tidspunktene, på alle døgnets tider og dermed automatisere prosessen og spare både tid og penger. Middleware skaper kontinuitet og gjør samtidig din data mer verdifull, via den måten den presenteres på.
 
Middleware gjennom Arrow ECS

Arrow ECS har et bredt samarbeid med produsenter og business partnere, som er ytterst kompetente innenfor middleware. Vårt brede forhandlernettverk dekker store deler av det norske markedet, og ved å samarbeide kan vi løse enhver problemstilling hos hver enkelt kunde innenfor dette området.