/ > Løsninger > Network & Security

Network & Security

Network & Security

Network & Security er hos Arrow ECS lagt sammen under et løsningsområde, fordi sikkerhet skal integreres i det helhetlige bildet av en virksomhets IT-infrastruktur. Nettverket, binder vår interne og eksterne kommunikasjon sammen, og sikkerheten sikrer samtidig, at det kun er de rette personene, som har adgang til denne kommunikasjonen. Sikkerhet handler ikke kun om virus og hackere men også om datatilgjengelighet, hvor dette også er en del av vår tankegang.

Når trusselbildet endrer seg, skal din infrastruktur gjøre det samme
Virksomhetens behov for både nettverk og sikkerhet har endret seg betydelig i takt med typene og mengden av trusler utenifra. Mobility og BYOD er faktorer, disse er med på å endre trusselbildet, og i denne forbindelsen er det Arrow ECS’ holdning, at det er nødvendig å følge med i den dynamiske utviklingen og sammensette nye sikkerhetsløsninger.
 
Ta stilling til egne utfordringer
Hvis en virksomhet ikke aktivt tar stilling til sitt nettverk og sikkerhet, så kan den kun være sikker på én ting; nemlig å investere i noe, som ikke oppfyller virksomhetens egentlige krav. Nettverk og sikkerhet er noe alle virksomheter innenfor alle bransjer skal ta stilling til – uansett hvor simpel eller kompleks deres IT-infrastruktur er. Flere virksomheter investerer i” grønn IT”, hvilket har mange forretningsmessige fordeler, dette kan du bl.a. lese mer om under virtualisering, men disse investeringene betyr også, at det stilles nye krav til virksomhetens nettverk- og sikkerhetsløsninger.

En helhetlig forståelse for både nettverk og sikkerhet
Vi har den helhetlige forståelsen for både nettverk og sikkerhet, dette gjør oss i stand til å sparre og gi råd innenfor disse feltene. Samtidig holder vi oss oppdatert på hvilken vei utviklingen går og rådgiver din forretning, best mulig. Våre utvalgte samarbeidspartnere sikrer kvaliteten i den endelige løsningen og arbeider, som oss, målrettet mot å levere ideelle løsninger hver gang.    
 
Selger du Server & Storage løsninger uten å tenke sikkerhet?
Når infrastruktur endres, endres også trusselbildet. Ved å presentere nye utfordringer og de rette sikkerhetsløsningene som opsjoner ved salg av nye servere og lagringsløsninger, gis et enda mer profesjonelt inntrykk av din bedrift.  Samtidig skaper du oppsalgsmuligheter for ditt eget firma ved å påpeke et reelt behov.

Arrow ECS er markedets ledende distributør av servere og lagringsløsninger, og har dybdekunnskap om sikkerhetsløsninger som dekker de fleste behov og endringer av trusselbildet for din kunde.

Noen eksempler på løsninger vi kan diskutere og bidra med:
• Virtuell patching av oppetidskritiske serverfarmer
• Hindre / begrense omfang av Ransomware
• Autentiseringsløsninger / Autorisasjonsløsninger / Logging
• Antimalwarehåndtering
• Brannmurtjenester / IPS

Nysgjerrig på hva vi kan levere? Ta kontakt med vår sikkerhetsavdeling ved Pål Kvam: +47 907 74 336 - pal.kvam@arrow.com