/ > Løsninger > Network & Security > Arrow tar sikkerhet seriøst

Arrow tar sikkerhet seriøst


Sikkerhetskurs.jpg


Hos Arrow Education tar vi IT sikkerhet seriøst og vi tilbyr derfor en rekke kurs, som har til formål å lære deg å kunne håndtere dette internt i din bedrift. Vi utvikler og tilbyr hele tiden nye kurs sammen med våre samarbeidspartnere, slik at vi kan hjelpe deg med å være et skritt foran.
 
Vi er overbeviste om at kritiske data kan sikres langt bedre i organisasjonen, hvis man bare ikke investerer i tekniske sikkerhetsløsninger, men i like høy grad fokuserer på å utvikle viten og kompetanse hos bedriftens ansatte. Trusler utenifra skal håndteres  – både før, under og etter.
 
Alle kurs undervises av instruktører som er høyt utdannede sikkerhetsspesialister, som også arbeider aktivt med problematikkene i den virkelige verden.
Følgende kurs vil bli klare senere i høst. Meld interesse HER – så vil vi kontakte deg når alt er klart.»
 
Cloud Security
Sikker overgang til skyen
Hvordan kan du sørge for en sikker overgang til skyen og hvilke utfordringer finnes på veien? Lær deg å takle de viktigste utfordringer i din bedrift når dere migrerer til skyen.
 
Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av applikasjoner og følsomme data er ofte en stor bekymring når de flyttes til skyen. Men en overgang til skyen har mange fordeler for de fleste bedrifter.
 
Vi opplever regelmessig at bedrifter snubler over uforutsette utfordringer i forbindelse med en overgang til skyen:

De nødvendige prosesser for å minimere risiko og beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av følsomme data, er ofte utfordrende å etablere.
 
First Responder
Lær å håndtere sikkerhetsbudd

Hvordan reagerer du på et cyberangrep og hvilke faktorer som spiller inn for å minimere skaden? Lær å håndtere sikkerhetsbrudd effektivt og riktig - og minimer datalekkasjer, økonomiske tap og svekket omdømme.
 
Et brudd på sikkerheten og påfølgende reaksjonsprosess oppleves ofte som meget kompleks og krevende. Selv om en ekstern partner har ansvar for å håndtere uforutsette hendelser spiller personalet en viktig rolle i hvorvidt et sikkerhetsbrudd blir håndtert riktig og effektivt.
 
Ingen kjenner infrastrukturen bedre enn bedriftens egne ansatte, men dessverre er de fleste IT-medarbeidere ikke kjent med de faktorer, som spiller inn under en eventuell cyberkrise eller med de tekniske og prosessuelle aspekter, som dukker opp underveis.
First Responder kurset gir ditt IT-personale en grunnleggende forståelse og innsikt i incident response, datainnsamling, innledende triage og analyse. Med dette kurset sikrer du, at dine medarbeidere er klar over hvordan de skal reagere korrekt og effektivt, mens dere venter på hjelp fra eksterne partnere.
 
First Responder-kurset er spesielt egnet for organisasjoner som ønsker å være bedre utrustet når de får bruk for «incident response» og «digital forensics». Deltagerne på kurset vil få en forståelse for hva man skal og ikke skal gjøre under og etter et sikkerhetsbrudd slik at relevante spor ikke går tapt som følge av uerfarenhet eller utrent personale.
 
 
General Data Protection Regulation
Kurs i General Data Protection Regulation

Den 25. mai 2018 vil Persondataforordningen (GDPR) tre i kraft, hvor det vil bli stilt strengere krav til hvordan personlig data blir behandlet på tvers av Europa og internt i alle bedrifter. 
 
Hvis din virksomhet håndterer personlig data både internt (ansatte) og eksternt (kunder), så er du juridisk forpliktet til å følge retningslinjene i GDPR. Hvis retningslinjene ikke følges, så kan din virksomhet bli idømt bøter på opptil 4% av virksomhetens globale omsetning.
 
Da straffene og sanksjonene for ikke å følge reglene er på et meget høyere nivå enn vi noensinne før har sett, er det vitalt at virksomhetene forstår den effekten GDPR vil kunne ha på deres virksomhet, og at de kan finne mulige forbedringer og ta de riktige beslutningene for å unngå bøter.
 
For å hjelpe til med å forberede din virksomhet på GDPR, har vi designet et 1-dags-kurs som er tilrettelagt både for de med ingen eller liten erfaring innen databeskyttelse og for de som har en masse profesjonell erfaringen innen beskyttelse av data og databehandling.
 
 
Incident Response
Lær de grunnleggende trinn
På dette 3-dagers-kurset vil vi guide deg gjennom de grunnleggende trinnene i Incident Response-prosessen. 
 
Kurset dreier seg primært om de tekniske aspekter som data acquisition, filesystems, carving, log forensics m.m. I løpet av kursets siste dag vil dine nylig lærte evner bli testet i en Incident Response-utfordring. Denne utfordringen er et realistisk scenario av et alvorlig cyberangrep.

Tom-Erik Larsen
Lead Devlopment Representative
+47 900 96 545