/ > Løsninger > Server

Server

 
Servere
Servere utgjør en sentral del av IT-infrastrukturen i alle virksomheter og for å få en skalerbar og fleksibel IT-plattform, bør valget av servere først skje etter grundig undersøkelse og med god forståelse for mulighetene samt deres styrker og svakheter. Serverløsninger hos Arrow ECS er basert på det beste og mest egnede hardware og software på markedet, som konfigureres helt spesielt til den enkelte virksomheten.
Servere til alle bransjer og størrelser
Uansett om virksomheten er stor eller liten, er det bruk for en serverløsning, som matcher behovet for kompleksitet. Digitaliseringen betyr at mange virksomheter, som før kunne nøye seg med meget simple IT-installasjoner nå også må ty til mer komplekse sammensetninger for å kunne sikre egne data.
Kompetanser som effektiviserer din forretning
For å kunne tilby den best mulige servicen og finne frem til den helt riktige serverløsningen er det viktig, at vi har en god forståelse for de behov og utfordringer, den enkelte virksomhet står overfor. Ved å investere litt tid i begynnelsen av denne prosessen kan det spares veldig mye i den samlede løsningen.  Alle våre serverløsninger kan naturligvis brukes til virtualisering, hvilket også er med på å effektivisere både IT-infrastrukturen, din virksomhet og dine medarbeidere på flere nivåer:
·         Plass
·         Pris
·         Strømforbruk
·         Optimering av lisenser
·         Maksimal oppetid
Invester riktig – første gang
Det er en sammenheng mellom pris og kvalitet, når man snakker servere, men det er viktig, at man velger riktig første gang og dermed unngår lappeløsninger og reinvesteringer. Vi selger ikke varenumre men løser oppgaver, og vi kan guide i egenskap av vår kunnskap og erfaring. Grunnet vår egen virksomhetskonstellasjon har vi hos Arrow ECS forståelse for både dagligdagsforretning og projektforretning samt hvordan, samspillet mellom disse skal og bør henge sammen i en profitabel virksomhet. Vår mangeårige erfaring med projektsalg gjør, at vi har en bred kunnskap og at vi ikke er redde for å tenke utenfor boksen, selv hvis en oppgave er utradisjonell.