/ > Løsninger > Storage

Storage

Lagring med HØY datatilgjengelighet

Lagring er en viktig del av det moderne datasenteret. Digitaliseringen betyr at vi har nådd et historisk høydepunkt i mengden av lagrede data - også kjent som Big data. Hos Arrow ECS, har vi en dyp forståelse av denne dataen og hvordan deres tilgjengelighet, f.eks. gjennom riktig valg av middleware, kan effektivisere driften, øke produktiviteten og dermed forårsake store konkurransefortrinn for våre kunder.
 
Fleksibilitet og ytelse i fokus

Hos Arrow ECS, kan vi finne den perfekte storageløsning for alle typer virksomheter - uansett bransje eller størrelse. For å imøtekomme både store og små bedrifter bruker vi alltid skalerbare lagringsløsninger som kan vokse med virksomheten. Vår mangeårige erfaring og kunnskap om lagring gjør at vi er i stand til å rådgive om løsninger som maksimerer ytelse og oppetid, og dermed skape høy nytteverdi.
 
Forretningsforståelse som skaper grønne tall på bunnlinjen

Lagringsløsninger hos Arrow ECS blir tilpasset hver enkelt kundes behov. For å sikre optimal hastighet og høy kapasitet, hvilket bl.a. betyr besparelser på strøm, kjøling og plass. Vi setter opp business cases som viser både inntektene (ROI), og besparelsene denne investeringen bringer.
 
Gjennom et samarbeid med Arrow ECS vil det være et fokus på:

• Omkostningsminimering
• Produktivitetsmaksimering
• Den daglige virksomheten
• System vedlikehold
 
Storage hos Arrow ECS - et trygt valg

Vi kan hjelpe deg med alle stadier av prosessen, fra riktig sizing av storageløsningen, til implementering, oppsett og samtidige, samt etterfølgende tjenester. Vi samarbeider med et bredt spekter av de beste produsentene og forhandlerne på markedet, og kan dermed tilby et givende samarbeid, uavhengig av brand- preferanser eller utfordringer i virksomheten.