/ > Løsninger > Virtualisation

Virtualisation

Virtualisering
Virtualisering frigjør applikasjoner og operativsystemer fra hardware, slik at man unngår ubrukt kapasitet, og for at investeringer i IT-infrastrukturen optimaliseres. Med virtuelle og dermed softwarebaserte servere kan systemene programmeres til automatiserte handlinger, som tidligere var menneskestyrte, som gir en rekke fordeler som bl.a. besparelser og færre feil.
Virtualisering - et relevant redskap for alle virksomheter

Virtualisering henvender seg til en bred gruppe av virksomheter, fordi det omhandler den måten, vi arbeider med applikasjoner, brukere og datasenteret. På bakgrunn av de forretningsmessige fordelene virtualisering skaper, er det blitt en ny standard over hele verden. Virtualisering kan optimere virksomheten i en sådan grad, at IT-avdelingen kan innta nye roller, hvor de er forretningsorienterte og innovative innenfor deres felt og dermed kan øke forretningens produktivitet. 
Økonomiske fordeler ved virtualisering

Det er mange økonomiske fordeler ved å virtualisere datasenteret. Virtualisering krever færre deler hardware, så foruten å investere mindre penger sparer man både plass og strøm i datasenteret. Forretningen gjøres også mer konkurransedyktig, idet applikasjonene til enhver tid kan være tilgjengelig fra alle steder og dermed øke medarbeidernes produktivitet. Med virtualisering skapes en mer agil og effektiv forretning, som lettere kan skifte IT-messig kurs, hvor applikasjonene er i konstant drift, og med mindre sjans for å mislykkes, fordi IT-fundamentet er mer stabilt.

Virtualisering hos Arrow – når kunnskap er viktig
Hos Arrow ECS har vi en bred portefølje av virtualiseringsløsninger og kan kombinere både hardware og softwaredelen innenfor alle former for storage virtualisering, compute virtualisering og nettverksvirtualisering. Dette gir oss mulighet for å skreddersy alle virtualiseringsløsninger til den enkelte virksomhet ut ifra de nyeste standarder og med fokus på den intelligente løsningen. Med utgangspunkt i kunden tar vi hensyn til design, rådgivning og pris, hvilket betyr, at en løsning fra Arrow ECS er den mest effektive med høyest mulige nytteverdi, samtidig med at den er prisbevisst.
Vi skaper innovative virtualiseringsløsniner

Hos Arrow ECS har vi arbeidet med virtualisering gjennom mange år, og vi ser erfaring som hjørnestenen i en god løsning. Vi har fokus på ”new and breaking solutions”, hvilket vi bl.a. kan levere på bakgrunn av det årelange nettverket, vi har bygget opp. Med våre samarbeidspartnere kan vi skape innovative løsninger, og samtidig også supportere både før, under og etter salget.