/ > Løsninger > Hosting > ArrowSphere

ArrowSphere

 
ArrowSphere xSP Central er en lisens-administrasjonsportal for Service Providers & hostingbedrifter. Portalen gjør det oversiktlig og enkelt å holde styr på lisenser fra flere ulike produsenter. Med xSP Central kan du samle alle dine lisenser i en portal og trenger derfor kun inlog på et sted, for at få overblikk over lisenser, status, fornyelser, etc.

Kontakt

Therésé Eriksen
Business Development Manager, Cloud/MSP
+47 959 84 053