Marked

Arrow ECS tilbyr et stort utvalg av marketingtjenester som du kan ta nytte av.

Områdene kan sammenfattes innen følgende områder:
  • Printmateriell - annonser, brosjyrer, magasiner samt annet point of sale materiell
  • Webmateriell– bannere, flash bannere, microsites
  • E-mail marketing – e-DM utsendelser, e-invitationer, interaktive webskjemaer som f.eks. spørreskjema eller kontaktskjema 
  • Prosjektstyring 
  • Seminar, workshop, studietur og event planlegging
  • Markedsundersøkelse og analyse – online analyse, evalueringsskjemaer 
  • Telemarketing 

 

Les mer under Marketing Services eller trykk her>>

Cathrine Rosén Olsen
Business Unit Manager
+47 928 21 284
Susanne Bjerke Gravir
Marketing Project Manager
+47 482 73 638
Elisabeth Schiørn
Marketing Project Manager
+47 408 44 368