Arrow ECS Internet > Om Arrow ECS

Om Arrow ECS

En kompetent partner som tilfører verdi
Arrow ECS i Norge er eid av amerikanske Arrow Electronics Inc., ranket 118 på 2017 Fortune liste med over 18 500 ansatte. Vi er blant Europas ledende distributører av forretningskritiske IT-løsninger. Vi er en verdiøkende distributør (VAD), som gjør mye mer enn bare å flytte produkter fra produsenter til kunder. Vårt fokus er å skape vekstmuligheter for våre samarbeidspartnere, uansett om de befinner seg i den ene eller den andre enden av leveransekjeden. Derfor har vi i Arrow ECS investert mye i å skape et  kompetansesenter med ekspertise innenfor produkter, markedsføring, support og utdannelse.
 
 
Fokusområder med vekstpotensiale!
Arrow ECS er spesialisert innen for en rekke utvalgte områder, som er særlig forretningskritiske og derfor i sterk vekst. Våre fokusområder er tilgjengelighet, sikkerhet, virtualisering, access infrastructure, nettverk og server & storage. Vi har spisskompetanse innen for alle områdene og supplerer vår tekniske viten med en omfattende palett av tjenester, som tilfører de enkelte løsninger verdi. Det gjelder helt fra markeds- og konkurrentanalyser til produktposisjonering, markedsføring, teknisk support og kurs. Dette tilsammen danner en komplett pakke som er med på å øke vekstmulighetene for såvel produsenter som forhandlere.
 
Sterk markedsposisjon
Arrow ECS samarbeider med en lang rekke av verdens største og mest innovative IT-produsenter, som er nøye utvalgt med bakgrunn i deres produkters styrker og markedsmuligheter.
Som verdiøkende distributør er vi produsentenes og forhandlernes garanti for at det er et lønnsomt marked med etterspørsel og gode vekstmuligheter. 
Arrow ECS samarbeider med alle de store IT-forhandlere og systemhus i Norge og Europa, og vi har en stor  kontaktflate til både ledelse, produktspesialister og selgere. ​ 


NO Video.jpg

 
Fiveyearsout.jpg

Arrow

 
De fleste mennesker lever i nuet – the world of ​​"Now". Hos Arrow lever vi ikke bare i nuet, men også i en tid som enda ikke eksisterer – the world of "Five Years Out”.  Five Years Out, er den håndgripelige fremtid - et sted, hvor det ”praktiske” møter det ”mulige”. Vi som jobber i Arrow, vet at de nye teknologier, løsninger og ideer som vi allerede jobber med i dag, bidrar til å gjøre hverdagen bedre, smartere og mer inspirerende - i morgen!

Five Years Out, er Arrow’s nye spennende og framtidsrettede budskap, som signaliserer det vi er gode til – å hjelpe våre partnere og kunder med å realisere deres mål og drømmer gjennom ”guiding innovation forward”.
Nøkkelen til ”guiding innovation forward” er det vi kaller praktisk innovasjon. Innovasjon krever mer enn fantasi og kreativitet, men også erfaring, teknisk know-how og en forståelse av hva som er mulig. Nettopp kunnskap, erfaring, kreativitet og ikke minst en ”jeg kan attitude” er ordet som beskriver de som jobber i Arrow. Kompetanse som gjør at vi kan tillate oss å si at vi jobber ut fra en Five Years Out tankegang.

Vi tenker på behov, muligheter og løsninger. Five Years Out oppfordrer til å gi slipp på praktiske begrensninger og i stedet fokusere på de mange muligheter som ligger i fremtiden. Vi fokuserer ikke bare på å løse kundenes nåværende behov, men også hvordan deres fremtidige behov blir møtt. Vi liker ideen om ”guiding innovation forward”.