/ > Oversikt over kommende arrangementer

Oversikt over kommende arrangementer

Citrix
Arrow Citrix Partner Update Oslo 28.11.2017 - 28.11.2017
Citrix Summit 2018 USA 06.01.2018 - 11.01.2018
F5
Beskytt dine web applikasjoner mot OWASP topp 10 sikkerhetstrusler Europe 21.11.2017 - 21.11.2017
IBM
Velkommen til Spectrum Storage User Group Norge 27. november! Oslo 27.11.2017 - 27.11.2017
Oracle
Invitasjon til Oracle Day 30. november Oslo 30.11.2017 - 30.11.2017
Splunk
29. november hjelper vi deg med å gå fra Splunk Zero to Splunk Hero på 2 1/2 time Norway 29.11.2017 - 29.11.2017
Trend Micro
Velkommen til Trend Micro, VMware og Arrow sikkerhetsseminar Oslo 15.12.2017 - 15.12.2017
Veeam
Veeam Partner Academy Oslo Virtualisation 07.12.2017 - 07.12.2017
VMware
VMware vSAN salgsworkshop for forhandlere Oslo Virtualisation 21.11.2017 - 21.11.2017
Velkommen til Trend Micro, VMware og Arrow sikkerhetsseminar Oslo 15.12.2017 - 15.12.2017
VMware Workspace ONE seminar Oslo Virtualisation 15.12.2017 - 15.12.2017
1VMware vSAN salgsworkshop for forhandlere24.10.201721.11.201721.11.2017https://ecs-no.arrow.com/produsenter/VMware/Aktiviteter/Sider/VMware-vSAN-salgsworkshop-for-forhandlere.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FVMware%2FAktiviteter%2FSider%2FVMware%2DvSAN%2Dsalgsworkshop%2Dfor%2Dforhandlere%2EaspxVirtualisationVMwareVMwareOsloASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/VMware/Aktiviteter/SiderKristin EilertsenKristin Eilertsen24.10.2017LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#58348749-4ed3-4800-867c-512d6544a37b|VMware;#ArrowInternetBaseSubjectTags|Subject|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|Uikz22CoSU6Mtd6WzYDSvQ==|#852ca71f-88d1-4c21-ae5a-58b21f4ae71c|Virtualisation;#/_layouts/images/html16.png2Beskytt dine web applikasjoner mot OWASP topp 10 sikkerhetstrusler02.11.201721.11.201721.11.2017https://ecs-no.arrow.com/produsenter/F5/Aktiviteter/Sider/Beskytt-dine-web-applikasjoner-mot-OWASP-topp-10-sikkerhetstrusler.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FF5%2FAktiviteter%2FSider%2FBeskytt%2Ddine%2Dweb%2Dapplikasjoner%2Dmot%2DOWASP%2Dtopp%2D10%2Dsikkerhetstrusler%2EaspxF5F5EuropeASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/F5/Aktiviteter/SiderJulie RøeJulie Røe02.11.2017LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#53e87dce-8862-4840-b9df-198145826cdb|Europe;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#215a7df8-0828-483c-8812-4eb533a9b7d9|F5;#/_layouts/images/html16.png3Velkommen til Spectrum Storage User Group Norge 27. november!27.10.201727.11.201727.11.2017https://ecs-no.arrow.com/produsenter/IBMSoftware/Aktiviteter/Sider/Velkommen-til-Spectrum-Storage-User-Group-Norge.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FIBMSoftware%2FAktiviteter%2FSider%2FVelkommen%2Dtil%2DSpectrum%2DStorage%2DUser%2DGroup%2DNorge%2EaspxVi fortsetter suksessen med IBM Spectrum Storage Brukergruppe og ønsker deg hjertelig velkommen til en dag med spennende tekniske oppdateringer på Spectrum Storage.IBMIBMOsloASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/IBMSoftware/Aktiviteter/SiderCathrine Rosén OlsenCathrine Rosén Olsen27.10.2017LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#b6ef486b-f981-42e5-a663-090a38dec181|IBM;#/_layouts/images/html16.png4Arrow Citrix Partner Update17.10.201728.11.201728.11.2017https://ecs-no.arrow.com/produsenter/Citrix/Aktiviteter/Sider/Arrow-Citrix-Partner-Update.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FCitrix%2FAktiviteter%2FSider%2FArrow%2DCitrix%2DPartner%2DUpdate%2Easpx​Arrow inviterer til Arrow Citrix Partner Update tirsdag 28. novemberCitrixCitrixOsloASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/Citrix/Aktiviteter/SiderCathrine Rosén OlsenCathrine Rosén Olsen01.11.2017LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#8771bcec-672c-42b5-bd25-cbf19b970d6e|Citrix;#/_layouts/images/html16.png529. november hjelper vi deg med å gå fra Splunk Zero to Splunk Hero på 2 1/2 time06.11.201729.11.201729.11.2017https://ecs-no.arrow.com/produsenter/Splunk/Aktiviteter/Sider/29-november-hjelper-vi-deg-med-g-fra-Splunk-Zero-to-Splunk-Hero-p-2-1-2-time.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FSplunk%2FAktiviteter%2FSider%2F29%2Dnovember%2Dhjelper%2Dvi%2Ddeg%2Dmed%2Dg%2Dfra%2DSplunk%2DZero%2Dto%2DSplunk%2DHero%2Dp%2D2%2D1%2D2%2Dtime%2EaspxSplunkSplunkNorwayASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/Splunk/Aktiviteter/SiderJulie RøeJulie Røe06.11.2017LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#abc19af9-44f8-49a3-82ba-b63f1ff7730b|Norway;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#90103b94-3034-4be1-8c9e-e93e61d45136|Splunk;#/_layouts/images/html16.png6Invitasjon til Oracle Day 30. november24.10.201730.11.201730.11.2017https://ecs-no.arrow.com/produsenter/Oracle/Aktiviteter/Sider/Invitasjon-til-Oracle-Day-30-november.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FOracle%2FAktiviteter%2FSider%2FInvitasjon%2Dtil%2DOracle%2DDay%2D30%2Dnovember%2EaspxI år har vi satt fokus på den digitale transformasjonen som foregår i et heseblesende tempo. I likhet med våre kunder er Oracle inne i en historisk omstilling.OracleOracleOsloASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/Oracle/Aktiviteter/SiderCathrine Rosén OlsenCathrine Rosén Olsen24.10.2017LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#19d4006b-a2ef-42e6-9440-689b7365e39d|Oracle;#/_layouts/images/html16.png7Veeam Partner Academy19.10.201707.12.201707.12.2017https://ecs-no.arrow.com/produsenter/Veeam/Aktiviteter/Sider/Veeam-Partner-Academy1.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FVeeam%2FAktiviteter%2FSider%2FVeeam%2DPartner%2DAcademy1%2EaspxVirtualisationVeeamVeeamOsloASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/Veeam/Aktiviteter/SiderKristin EilertsenKristin Eilertsen19.10.2017LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#a655e1f8-dd9a-4157-a0ca-89a2c954d161|Veeam;#ArrowInternetBaseSubjectTags|Subject|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|Uikz22CoSU6Mtd6WzYDSvQ==|#852ca71f-88d1-4c21-ae5a-58b21f4ae71c|Virtualisation;#/_layouts/images/html16.png8Velkommen til Trend Micro, VMware og Arrow sikkerhetsseminar17.11.201715.12.201715.12.2017https://ecs-no.arrow.com/produsenter/VMware/Aktiviteter/Sider/Velkommen-til-Trend-Micro,-VMware-og-Arrow-sikkerhetsseminar.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FVMware%2FAktiviteter%2FSider%2FVelkommen%2Dtil%2DTrend%2DMicro%2C%2DVMware%2Dog%2DArrow%2Dsikkerhetsseminar%2EaspxVMwareTrend MicroVMware;Trend MicroOsloASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/VMware/Aktiviteter/SiderKristin EilertsenKristin Eilertsen17.11.2017LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#58348749-4ed3-4800-867c-512d6544a37b|VMware;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#69fdfbcf-c657-4530-b6b6-8914c2e1c29f|Trend Micro;#/_layouts/images/html16.png9VMware Workspace ONE seminar25.10.201715.12.201715.12.2017https://ecs-no.arrow.com/produsenter/VMware/Aktiviteter/Sider/VMware-Workspace-ONE-seminar.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FVMware%2FAktiviteter%2FSider%2FVMware%2DWorkspace%2DONE%2Dseminar%2EaspxVirtualisationVMwareVMwareOsloASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/VMware/Aktiviteter/SiderKristin EilertsenKristin Eilertsen25.10.2017LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#58348749-4ed3-4800-867c-512d6544a37b|VMware;#ArrowInternetBaseSubjectTags|Subject|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|Uikz22CoSU6Mtd6WzYDSvQ==|#852ca71f-88d1-4c21-ae5a-58b21f4ae71c|Virtualisation;#/_layouts/images/html16.png10Citrix Summit 201821.08.201706.01.201811.01.2018https://ecs-no.arrow.com/produsenter/Citrix/Aktiviteter/Sider/Citrix-Summit-2018.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dno%2Earrow%2Ecom%2Fprodusenter%2FCitrix%2FAktiviteter%2FSider%2FCitrix%2DSummit%2D2018%2EaspxEarly Bird pris på konferansen frem til 30. november vedr. Citrix Summit 2018!CitrixCitrixUSAASPXhttps://ecs-no.arrow.com/produsenter/Citrix/Aktiviteter/SiderCathrine Rosén OlsenCathrine Rosén Olsen03.11.2017LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#311a233c-6152-4ea3-941d-d5ae95b765c4|USA;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#8771bcec-672c-42b5-bd25-cbf19b970d6e|Citrix;#/_layouts/images/html16.png1010