/ > Tjenester > Driftsstøtte

Driftsstøtte

 
Hos Arrow ECS  kan vi tilby landsdekkende driftsstøtteavtaler for utvalgte backup og storage management løsninger.

Avtalen dekker en valgfri kombinasjon av følgende delelementer:
  • Periodiske online-tilkoblinger der vi analyserer logfiler mv.
  • Periodiske konsulentbesøk hos kunden, der vi dokumenterer for resultater siden sist.

Ytterligere kan det valgfritt foretas opplæring av kundens driftspersonell, rekonfigurasjoner som avspeiler et endret behov eller løpende oppdateringer av produktene.
 
Med en driftsstøtteavtale vil resultatet for sluttbrukeren bli en mer stabil og sikker drift. Mange latente problemer fanges opp ved vår periodiske gjennomsyn av logfiler. Disse kan også rettes proaktivt, enten online, eller ved neste periodiske gjennomgang ute hos kunden. Virksomheten trenger derfor ikke, i samme utstrekning, egne utdannede spesialister for å ivareta lagringsdriften. Det eksisterende driftspersonalet kan i høyere grad sparre med våre driftskonsulenter til en rasjonalisert pris.
 
Våre driftskonsulenter er i kraft av vårt tette samarbeid med produsentene, noen av de dyktigste på området. De blir løpende oppdatert på det nyeste innen spesifikke produktområder, som f.eks på underliggende operativsystemer som nettverks- og SAN-protokoller.