/ > Tjenester > Markedsføring

Markedsføring

Arrow ECS tilbyr et stort utvalg av markedstjenester som du kan dra nytte av.

Områdene kan sammenfattes innen følgende områder:
 • Printmateriell - annonser, brosjyrer, magasiner samt annet point of sale materiell
 • Webmateriell– bannere, flash bannere, microsites
 • E-mail marketing – e-DM utsendelser, e-invitasjoner, interaktive webskjemaer som f.eks. spørreskjema eller kontaktskjema 
 • Prosjektstyring 
 • Seminar, workshop, studietur og arrangementer
 • Markedsundersøkelse og analyse – online analyse, evalueringsskjemaer 
 • Telemarketing

Seminarer, workshops, studieturer og arrangementer
Hos Arrow ECS har vi god erfaring med å utvikle og gjennomføre seminarer, workshops og andre større arrangementer. Ønsker du som forhandler å holde et seminar eller lignende for dine kunder, er du velkommen til å ta kontakt, så hjelper vi gjerne til med å lage en spennende agenda, finne lokasjon, sende ut invitasjoner og mye mer.
 
Vi kan hjelpe til med:  
 • Kommunikasjon før, under og etter seminaret – innbydelse, e-invitasjoner, navneskilt, roll-ups, evalueringer og lignende.
 • Prosjektledelse og koordinering
 • Utarbeidelse av agenda 
 • Booking av lokasjoner, forpleining etc. 
   
Telemarketing
Vi kan bidra med telemarketing-aktiviteter og kan gjøre aktiviteter innen våre 6 fokusområder: Servere, storage, networks & security, virtualisation, services og middleware.


​​​​
 

 Kontakt

 
Cathrine Rosén Olsen
Business Unit Manager
+47 928 21 284
Elisabeth Schiørn
Marketing Project Manager
+47 408 44 368
Susanne Bjerke Gravir
Marketing Project Manager
+47 482 73 638