Datainformasjon

Vår verden drives stadig mer av data. Vi kan hjelpe deg med å endre data til praktisk forretningskunnskap

Produsenter Kontakt

Datainformasjonsløsninger

Benytt data for å oppnå bedre forretningsresultater

Den gjennomsnittlige virksomheten har mer data enn noensinne. Det er uten tvil bare de strukturerte, tradisjonelle dataene folk kjenner til – før de selv har vurdert nye datakilder som sosiale medier, maskiner, skyer eller tingenes internett (IoT – Internet of Things).

Virksomhetene kan få unike fordeler hvis de drar nytte disse dataene gjennom moderne datainformasjon, blant annet:

  • Bedre konkurranseevne
  • Raskere verdiskapning gjennom bedre beslutningsprosesser
  • Smartere svar på virksomhetens endringer
  • Bedre driftsresultater

Arrows konkurransefortrinn

Arrow har utarbeidet en praksis som gjør at partnerne våre kan levere løsninger som gjør disse fordelene mulige. Vi har kombinert en omfattende teknologiportefølje med førsteklasses kompetanse for å hjelpe deg med alle komponenter i datainformasjonsløsningen.

Denne ende-til-ende-muligheten kan ikke demonstreres bedre enn gjennom vårt kreative eksperiment som kalles «How Happy is London» – et eksempel fra den virkelige verden som viser hvordan datainformasjon kan distribueres for å takle en stordatautfordring. 

Enklere styring: innebygd programvare, alle datasenterressurser benyttes, overvåkes og skaleres fra en felles plattform.

Ta kontakt

Hvis du vil vite mer om datainformasjonsløsningene våre, er det bare å ta kontakt med oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi bruker din informasjon i henhold til vår personvernserklæring.

Bli kjent med Arrow

Samle inn data fra alle nødvendige kilder, fra IoT til sosiale medier.

Bygg passende lagringsarkiver for praktisk talt alle typer data.

Administrer og lag data for bruk over et bredt spekter av brukertyper.

Utplassering av verktøy og metodikker som gjør rådata til forretningsinformasjon, inkludert leting, oppdagelse, dataforberedelse og analyse, som ofte forekommer i sanntid.

Gjør det mulig for beslutningstakere å få visuelle analyser, slik at de kan forstå vanskelige konsepter eller identifisere nye mønstre. Noe som setter dem i stand til å ta datadrevne beslutninger i sanntid.

Sikrer at uansett hvor virksomhetsrelatert data lagres, er det trygt både internt og eksternt, med den mest robuste sikkerhetsporteføljen i verden.

Aktuelle produsenter