Effektiv håndtering av voksende datamengder
...og hvordan løse utfordringen med ustrukturerte personopplysninger (GDPR)
 
kinoseminar-2018-SoMe.jpg
Kinoseminar, 31. august, Oslo.
Vika Kino, kl. 10:30 - 15:15

Det er fort gjort å slette eller miste data, som du umiddelbart trenger å gjenopprette. I en hybrid modell vil man ha behov for trygg, rimelig og fleksibel langtidslagring - på tvers av egne løsninger og skyløsninger.
 
Kan bedriften dele informasjon på en effektiv og ikke minst sikker måte? Både lokalt og globalt? Gode løsninger bidrar til god brukeradferd.
 
Du har kanskje gode lagringsløsninger, men hva med oppetid på kritiske applikasjoner? Det finnes løsninger som sikrer ønsket oppetid og lar deg fortløpende teste at katastrofegjenoppretting fungerer etter hensikten, uten å kreve for mange ressurser. Dette gir ledelsen tryggheten på at de forretningskritiske tjenestene er tilgjengelige som forventet.
 
Har du innsikt i bedriftens data? Vet du hvor den er? Betaler du for lagring av informasjon som kunnet vært slettet? *1 Har du verktøyene for å visualisere kvaliteten på datamengdene? Jobben med dette kan i stor grad automatiseres!
 
Hvor mye tid kreves for å gjennomgå én Terabyte med ustrukturerte data (tekstdokumenter, regneark, epost) for å klassifisere hva slags type personinformasjon bedriftens totale datamengde inneholder? *2 Hvordan kan du automatisere arbeidet med å dokumentere det rettslige grunnlaget (GDPR) for behandlingen? Maskinlæring-as-a-Service kan være et svært godt alternativ for dette..
 
*1 En gjennomsnittlig norsk bedrift har full synlighet på kun 16% av sin informasjon og kan uten videre slette minst 40%...
 
*2 En typisk norsk organisasjon vil trenge omtrent 10 årsverk pr Terabyte data for å juridisk vurdere og dokumentere det rettslige grunnlaget for å håndtere ustrukturerte personopplysninger.
 
 
Etter faglig påfyll viser vi premieren på den norske filmen Skjelvet. Se trailer.