Har du lyst til å leke litt med mulighetene i IBM Cloud? Nå er IBM Cloud Lite lansert, en tjeneste som ikke er tidsbegrenset eller krever kredittkort ved registrering. Det tok meg under 2 minutter å registrere meg konto og logge inn.
 
Her er noen av tjenestene du kan se nærmere på:
IBM® Bluemix® Availability Monitoring
IBM® Push Notifications for Bluemix®
IBM® Cloudant® NoSQL DB for Bluemix®
IBM Watson™ Conversation
IBM Watson™ IoT Platform
IBM Watson™ Language Translator
IBM Watson™ Personality Insights
IBM Watson™ Tone Analyzer
 
 
Ta kontakt med Øivind hvis du vil vite mer.