​Visste du at Watson er et kognitivt datasystem som er utformet for komplekse analyser. Den hyperkraftige dataløsningen er muliggjort ved hjelp av integrering av ekstremparallelle POWER®-prosessorer og DeepQA-teknologi.

Naturlig språk
Watson kan lese og forstå naturlige setninger. Denne egenskapen er sentral for å kunne analysere ustrukturert data som utgjør så mye som 80 prosent av alle tilgjengelige data i verden i dag.
 
Genererer hypoteser
Når Watson får et spørsmål, former og evaluerer teknologien hypoteser for raskt å skille relevant data fra informasjon som ikke er relevant for saken.
 
Dynamisk læring
Jo mer man bruker Watson, jo smartere blir datasystemet. Watson kan lære av tilbakemeldingen du gir og resultatene av sine vurderinger.
 
Watson som helseressurs
Legevitenskapen er utpreget kunnskaps- og forskningstung. Det produseres omlag to nye vitenskapelige artikler hvert minutt. Selv de aller skarpeste forskerne og medisinerne vil ikke klare å sette seg inn i og sammenstille denne enorme datamengden. Datamaskiner kan være til stor hjelp, men det har til nå vært en stor utfordring at maskinene ikke forstår naturlig språk.
Watsons evne til å forstå språk og snakke er derfor en stor hjelp for helsepersonell. Siden Watson kan tilegne seg naturlig språk er man ikke lenger avhengig av å «oversette» forskningsartikler, retningslinjer for behandling, pasientjournaler og epikriser, lærebøker, notater, e-poster osv. til strukturert dataspråk.
Watson kan integrere, prosessere og analysere ekstreme mengder data. Når Watson er «ferdigtenkt» vil det komme en liste av potensielle diagnoser sammen med et estimat som viser validiteten i hver enkelt hypotese. Dette betyr at maskinen ikke gir legen én løsning, men flere muligheter basert på sannsynligheten og bevisene for hver av mulighetene. Deretter kan legen ta stillingen til hvilken behandling som er best for akkurat denne pasienten.
 
Les mer her >>

 

 Ønsker du å vite mer om IBM Watson, ta kontakt med vårt salgsteam!