Windows Server.jpeg

I disse dager fornyer vi mange SPLA-kontrakter. Med den nye kontrakten betyr dette at 1proc Windows-lisenser ikke lenger kan rapporteres, og at Windows core lisenser skal rapporteres i stedet.

I fobindelse med dette må du huske:

  • Eldre versjoner av Windows Server kan fortsatt kjøre da det er rett til nedgradering
  • Windows Server core lisenseres pr. fysisk core i hver CPU, minimum 8 cores pr. CPU
  • Samtlige cores i hosten skal lisenseres
  • Windows Server Standard gir rett til 1 stk. VM
  • Windows Server Datacenter gir rett til ubegrenset med VMs
  • Du kan lese mer om Windows Server lisensering i SPURen, som du finner på denne linken
  • Arrow hjelper deg gjerne med å regne på konsekvensene av skiftet. Ta kontakt med oss på microsoft.ecs.no@arrow.com