Oracle Cloud-produktet Universal Cloud Service (IaaS & PaaS) er nå mulig å selge til dine kunder gjennom vår portal tjeneste ArrowSphere.
 
oracle CI.PNG

Så kan du spørre deg selv om hvorfor du skal selge en Oracle Cloud tjeneste gjennom en Arrow portal tjeneste når Oracle selv har en portal tjeneste for å selge sine Oracle Cloud tjenester?
 
Svaret er enkelt.
 
Om du kjøper dine sluttkunders Oracle Cloud tjenester (IaaS & PaaS) igjennom ArrowSphere så får du som partner FULL oversikt over forbruket til sluttkunden. For alle salg som gjøres i og gjennom Oracle sin portal på vanlig måte vil kun sluttkunden få denne real-time informasjonen.
 
Du, som partner, går selv inn i Arrowsphere og kjøper tjenestene for sluttkunden samt at du kan ta ut rapporter om forbruk og sende en detaljert faktura til sluttkunden om ønskelig.