Webinar.png

 
Integrate Public Clouds
For å kunne nå ambisjonen om en effektiv, hybrid skyløsning må bedriftene ofte benytte og integrere flere skybaserte plattformer. Mange vet dermed ikke hvor de skal begynne, bekymrer seg over sikkerhet og compliance ved bruk av tredjepartsplattformer, og trenger én sømløs, operasjonell modell som kan videreføres til hver enkelt plattform for å få fullt utbytte av dets unike styrke.
Agenda
• Leverage VMware Hybrid Clouds
• Leverage Native Public Clouds
 
 
Foredragsholder:  Christoffer Mässing, Associate Systems Engineer
NB: Webinaret holdes på engelsk.