/ > Produsenter > BitTitan

BitTitan

​Øk Cloud salget med nøkkelferdige, administrerte og prosjektbaserte tjenester, standardiser tjenesteleveringsmetoder, optimaliser ressursutnyttelsen og dokumentere og beskytte unike forretningsprosesser.

https://youtu.be/8f5FSac5dgI

Øk fornyelsessalget med administrerte tjenester

• Tilpass oppgaveinstruksjoner og angi tidsfrister for å utløse varsler
• Reduser manuelle feil og øk lønnsomheten ved automatisering


Øk lønnsomheten gjennom ressursoptimalisering og rapportering
• Tilordne arbeidsliste til teamet, eller last opp balanseoppgaver automatisk
• Spor oppdragslevering ned til siste detalj for å ha en oversikt over SLAer og få kostnadsinnsikt


Bygg og beskytt verdifull intellektuell eiendom
• Redusere treningskostnader og tid med et lagringssted for din beste praksis
• Beskytt din IP i plattformen ved omsetning av ansatte

BitTitan.tif
GET STARTED HERE

BitTitan MSPComplete Partner Onboarding Webinar
BitTitan MSPComplete Battlecard
BitTitan MSPComplete Onboarding Checklist
 
OTHER RESOURCES

BitTitan Portal
BitTitan API Documentation

Salg

Susann Hauglie
Business Development Representative
+47 922 93 008

Inside Sales

Trygve Øverli
Sales Specialist
+47 909 37 333