/ > Produsenter > Censornet

Censornet

CensorNet er mest kjent for sin teknologiledende løsning for multifaktor autentisering(MFA), som mange også husker som SMSpasscode.  MFA er en løsning som forener optimal sikkerhet for virksomheten med høy brukervennlighet for de ansatte. Løsningen benytter kontekstinformasjon, som geografisk lokasjon, nettverkets IP adresse mfl. for å tilpasse autentiseringsnivået til situasjonen. Lett for brukeren – Vanskelig for hackeren.
 
CensorNet Unified Security Service(USS) er en skybasert sikkerhetstjeneste med flere moduler, som overvåkning og kontroll av webtrafikk, e-postsikkerhet, og nå også Multifaktor autentisering som en tjeneste. Alt administrert fra ett og samme dashbord.
 
Løsninger og Kompetanse
Hos Arrow ECS har vi en rekke produsenter, som for eksempel VMware, Citrix og Microsoft, som CensorNet komplimenterer godt på sikkerhetsfronten. Med bred kompetanse om mulige kombinasjoner på tvers av produsentene, hjelper vi deg gjerne med å finne den beste løsningen for hvert enkelt selskap.
 
Hvordan kan vi hjelpe?
Vi besøker gjerne den enkelte sluttkunde for å snakke om hvordan sikkerheten på deres innlogging kan forbedres. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi også være behjelpelige med å analysere sluttkundens eksisterende løsninger og behov, samt lære opp ansatte i de tekniske aspektene av løsningene.
.


 

 

 

 

 

 

 

 

 ​​​​​​​​​

Kristian Skaftnes
Inside Sales
+47 9586 1239