/ > Produsenter > Densify

Densify

​Cloud Optimization basert på maskinlæring
Densify tilbyr løsninger som gir en sanntidsoversikt og kan gi anbefalinger for kostnadseffektivitet i skyen, noe som resulterer i kontroll og synlighet.


Reduser kostnader for skyen
Densifys optimaliseringsteknologi er basert på maskinlæring og leveres som en tjeneste, og undersøker automatisk mønsteret til kundens skybruk, som gjøres hver time i løpet av dagen. Tjenesten anbefaler da proaktivt endringene som skal gjøres for å gi optimal infrastrukturytelse og maksimale besparelser på skytjenester.

Les mer her https://www.arrow.com/en/cloud/line-card/densify