I dette seminaret fokuserer vi på datatilgjengelighet, fra tradisjonell backup til full disaster recovery ved bruk av cloud. Samtidig ser vi på prosessene for hvordan smart datakopiering kan bidra til å løse utfordringer med testdata i utviklingsmiljøer.

 

http://bit.ly/2LsCD34