/ > Produsenter > IBM Hardware > IBM TSS

IBM Multi Vendor Service

IBM Multi Vendor Service
 
Kort om IBM Multi Vendor Service

IBM bestemte seg for 30 år siden å gå inn i Multi Vendor vedlikeholdsmarkedet, og vi har i løpet av denne perioden stadig utvidet vårt tilbud og muligheter på dette området. I dag har IBM flere ingeniører i Norden som er sertifisert, med mange års erfaring på ikke-IBM-maskinvare. Vi er utstyrt med det nyeste ikke-IBM-utstyr og bemannet med våre beste IBM-ingeniører. Vi har investert i våre egne verktøy for diagnostikk, call-home funksjonalitet, overvåking, etc. og er ikke avhengig av originale leverandørverktøy alene.

Kombinert med et verdensomspennende reservedel- og logistikksystem supplert med lokale delelager i Oslo, har IBM en av verdens sterkeste og mest komplette vedlikeholdsinfrastrukturer i ryggen.

IBM er unikt kvalifisert til å være din partner og enkelt leverandør av hardware vedlikeholds-tjenester for både IBM og ikke-IBM-maskinvareprodukter.
Multi Vendor support fra IBM kan hjelpe dere med å forbedre tilgjengeligheten, forenkle supportstyringen og redusere kostnadene.
Vi har servicealternativer for å møte deres behov, støttet av en uovertruffen global infrastruktur, og erfaring med flere leverandørers vedlikeholdstjenester.
Foreløpig supporterer IBM mer enn 500.000 ikke-IBM-maskiner over hele Europa
 
• 15.000 Unix-servere
• 8.300 Lagringsenheter
• 101.000 x86-servere
• 250.000 nettverksenheter
• 146.000 høyvolumsenheter
TSS bilde.jpg

Reduksjon av kompleksitet fra administrasjon av flere infrastrukturleverandører til én leverandør gir dere store reduksjoner i administrative kostnader og enklere drift.

Ytterligere fordeler:

• Kontraktskonsolidering  
• Bedre kostnadskontroll og prognoser
• Garantihåndtering
• Ett kontaktpunkt og en kontrakt
• En faktura
• En kontakt for problemeierskap • En eskaleringsprosess
• Enhetlige statusrapporter på tvers av plattformer
• Regelmessige og planlagte statusmøter
• Inventaropprydding og kontroll
• Bedre kontroll med garanti- og supportutløp
 
 IBM TSS - Video
IBM TSS Video.JPG

 
 
 
 
For mer informasjon kontakt Thor Egil Stangenes

Kontaktperson

Hilde Kristensen
Business Development Manager
+47 982 50 904