/ > Produsenter > Infoblox
Infoblox

Infoblox

​De fleste av IP-nettverkene som brukes i dag ble utviklet på 70-tallet, og ingen kunne i sin villeste fantasi forutsi at antall tilkoblede enheter og volumet av trafikk som disse nettverkene skulle håndtere, ville bli så enormt som det vi ser i dag. Man forutså heller ikke hvilke trusler som ville komme og utfordringene disse ville bringe med seg. Med økt bruk øker antallet angrep og angrepene i seg selv blir stadig mer sofistikerte. Nye komplekse protokoller som IPv6 gjør at alle virksomheter må ta grep for å håndtere dette.

Infoblox er leder innen automatisert nettverkskontroll. I motsetning til tradisjonelle nettverk som er manuelle, skjøre og sårbare, har Infoblox teknologier som gjør viktige tjenester i moderne nettverk (for eksempel DNS, DHCP og IP-Address Management), automatiserte og sikre.

Ta kontakt for mer informasjon.
 

 Inside Sales

 
Kristian Skaftnes
Inside Sales
+47 9586 1239