/ > Produsenter > Lenovo > Aktiviteter

Lenovo aktiviteter


  1. 25.04.2019

    Lenovo Datacenter Community

    ​For å oppnå konkurransefortrinn i neste generasjons datasenter vil det kreve enda bedre optimalisering og effektivitet. Lenovo kan hjelpe deg med dette. Vi utnytter en dyp og lang arv av innovasjon og teknologi.
  2. 13.06.2019

    Lenovo and Partners - HPC & AI Seminar

    It is time for an update – please join Lenovo and Partners for the 2019 HPC & AI roadshow.