/ > Produsenter > SimpliVity

SimpliVity

De fleste bedrifter ønsker i dag å utnytte deres IT ressurser maksimalt. De sliter med stramme budsjetter og komplekse løsningsvarianter.

Skal en maksimal ressoursutnyttelse virkelig lykkes, bør IT-organisasjonen være strømlinjeformet, konkurransedyktig og effektiv.  Driften skal trimmes og datasenteret må være smidig.

SimpliVity forenkler IT
SimpliVity leverer det mer konvensjonelle datasentre savner: Høy yteevne, beskyttelse og elastisitet. SimpliVity møter dessuten etterspørselen på Cloud og økonomisk fleksibilitet. 

SimpliVity er et firma grunnlagt med troen på, at nåtidens moderne datasentre skal forenkles.

De løpende investeringer i datasenterinfrastrukturen, som benytter ineffektive metoder til lagring og behandling av data er ikke svaret - heller ikke måten disse IT-komponentene styres i funksjonelle siloer. Det er komplisert, arbeidskrevende, ineffektivt og dyrt.

SimpliVity tilbyr et revolusjonerende, banebrytende og innovativt datasenter designet for å forenkle - og levere store besparelser i driftsomkostninger.

SimpliVity hos Arrow er kommet godt i gang fra start av. Arrow har allerede sammen med SimpliVity levert unike og suverene løsninger basert på Lenovo servere og SimpliVitys unike accelerator kort. Har du ikke allerede hørt om SimpliVity, ta kontakt med oss. Her er det virkelig snakk om nytenkning og forenkling av datasenteret!

Les mer her

simplivity 5 year.JPG

Kontakt

Marius Midtskogen
Business Development Manager
+47 908 39 272